Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jakim Fresh sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika (zwanym dalej “Użytkownikiem”) ze strony internetowej www.sylwiazylka.pl (zwanej dalej “Stroną”).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony Sylwia Żyłka – fotografia ślubna i lifestyle. 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że Wasze dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a my dochowujemy wszelkich starań, aby były one przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. 

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fresh sp. z o.o. 

Adres naszej strony internetowej to: https://sylwiazylka.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z oferty fotografa (tj. w szczególności: wykonania czynności związanych z wysłaniem oferty, podpisaniem umowy lub korzystających z dodatkowych usług – innych sesji fotograficznych, zakupu albumów, itp.), publikacji na stronie internetowej www.sylwiazylka.pl oraz w social mediach, na których fotograf posiada konta promujące fotografię, w materiałach drukowanych służących do promocji, archiwizacji oraz do celów podatkowo-księgowych. 

Jako administrator danych osobowych pozyskane dane osobowe będą również przetwarzane w celach uzyskania oferty (poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego), zawarcia umowy, wykonania zawartej umowy, prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług oraz przesyłania informacji drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą pochodzących od Fresh sp. z o.o. ze względu na działania PR lub działania informacyjne, a także wysłanie materiałów, które zostały zamówione (np. voucher na warsztaty, sesję, itp.). 

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie: 

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą; 
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy lub nawiązanej współpracy, a także po jej zakończeniu w celach: 

 • utrzymywania nawiązanych relacji zawodowych na wysokim poziomie pozostając w stałej relacji z naszymi klientami, partnerami lub podwykonawcami; 
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie usług. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty podpisania umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Osobowe dane identyfikacyjne 

Dane identyfikacyjne od Użytkowników zbierane są na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają stronę, wypełniają formularz kontaktowy oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi na stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać stronę anonimowo. Zbierane będą dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane ze stroną. 

Nieosobowe dane identyfikacyjne

Możliwe jest zbieranie nieosobowe informacje identyfikacyjne na temat Użytkowników, ilekroć wchodzą oni w interakcję ze stroną. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobu, w jaki Użytkownicy łączą się z moją Stroną, na przykład system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje. 

Pliki cookies 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym 

Pliki cookies są wykorzystywane w celu: 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony; 
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; 
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony; 
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. W takim przypadku ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów. 

Jak korzystamy z zebranych informacji? 

Fresh sp. z o.o. gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do następujących celów: 

 1. Aby poprawić Stronę – nieustannie dążymy do udoskonalenia swojej strony internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Użytkowników. 
 2. Aby poprawić obsługę klienta – informacje Użytkowników pomagają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia dotyczące obsługi klienta i potrzeby pomocy technicznej. 
 3. Aby administrować treścią, promocją lub funkcją witryny – informacje użytkowników pozwalają nam umieszczać na Stronie treści na tematy, które wydają mi się, że będą dla nich interesujące. 
 4. Aby wysyłać wiadomości e-mail – adres e-mail Użytkowników, który umożliwia przetwarzanie zamówień, będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania i / lub inne prośby lub pytania. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail może skontaktować się ze mną za pośrednictwem Strony. 

W jaki sposób chronimy Twoje informacje? 

Wykorzystujemy odpowiednie metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na Stronie. Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Stroną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego SSL i jest szyfrowana i chroniona za pomocą podpisów cyfrowych. 

Udostępnianie Twoich danych osobowych 

NIE sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy osobowych danych identyfikacyjnych użytkowników innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zredagowane informacje demograficzne niezwiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi odwiedzających Stronę i użytkowników z partnerami biznesowymi, zaufanymi partnerami i reklamodawcami w celach opisanych powyżej. 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 

Fresh sp. z o.o. ma prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcam użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób pomagam chronić gromadzone przeze mnie dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami. 

Twoja akceptacja niniejszych warunków 

Korzystając z tej Strony, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z mojej Strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian. 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej Strony lub Twoich powiązań z tą witryną, skontaktuj się ze mną na: hello@sylwiazylka.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.